Zostań…
Mistrzem CORTEX!
Program partnerski CLICO

Zapisz się teraz

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych (dalej: „CLICO”) – CLICO Sp. z o.o., Oleandry 2, 30-063 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego: 0000107000 oraz numerem NIP: w zakresie: imię i nazwisko, adres email lub telefon, w celach marketingowych, przez CLICO. CLICO może przekazać moje dane osobowe dla wskazanego powyżej celu do firmy Aruba Netowrks. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zawarte są polityce prywatności.

Cortex Master Program

Cortex Master Program to 8-tygodniowe wyzwanie dla partnerów CLICO mające na celu zbudowanie kompetencji sprzedażowych oraz technologicznych przy wsparciu ekspertów CLICO oraz Palo Alto Networks. To idealny program partnerski dla tych, którzy w sposób sprawny i rzetelny chcą zdobyć niezbędną wiedzę do generowania i realizacji projektów Cortex XDR oraz XSOAR!

Cortex XDR

Cortex XDR odpowiada za wykrywanie incydentów bezpieczeństwa na podstawie analizy zachowania użytkowników systemu teleinformatycznego przy zastosowaniu zaawansowanych metod analizy takich jak machine learning. Cortex XDR jest aplikacją typu detection and response, która integruje różne systemy by zapobiegać zróżnicowanym zagrożeniom i atakom. Korzysta z danych zbieranych z firewalli, narzędzi Traps i Global Protect oraz danych gromadzonych w przestrzeni chmurowej Cortex Data Lake. Rozwiązanie umożliwia dokładną detekcję niepożądanych zachowań w sieci. Cortex XDR może wyciągać wnioski i – co ważne – podejmować działania w celu zażegnania zarówno znanych jak i nieznanych ataków.

Cortex XSOAR

Cortex XSOAR to dedykowane oprogramowanie SOAR (Security Orchestration, Automation and Response), które umożliwia zespołom bezpieczeństwa (SOC) efektywniejsze zarządzanie procesem obsługi incydentów oraz przyśpiesza czas reakcji na nowe incydenty. Dodatkowo szereg wewnętrznych mechanizmów standaryzuje incydenty z różnych platform oraz umożliwia automatyzację wszystkich aspektów obsługi zgłoszenia. Rozwiązanie wspiera również pracę grupową, a dzięki mechanizmowi machine learning wskazuje najodpowiedniejszych członków zespołu SOC do rozwiązywania danych incydentów.

Nasz program zainteresuje Cię jeśli:

Potrzebujesz wsparcia w nauce i chcesz być szkolony przez najlepszych ekspertów CLICO oraz Palo Alto Networks
Chcesz jak najszybciej zdobyć niezbędną wiedzę i certyfikację w obszarze Cortex XDR i XSOAR
Możesz zainwestować ok. 1,5-2h czasu tygodniowo przez 8 tygodni
Masz chęć wygrać interesujące nagrody
Pragniesz zostać certyfikowanym inżynierem z technologii Cortex

Aby zostać Cortex Master musisz przejść poniższą ścieżkę edukacyjną:

Tydzień Zajęcia Wymagany Czas
Tydzień 1 Online self-learning – LevelUp XDR

Cortex XDR zapewnia ochronę dla całego przedsiębiorstwa. Jako system nowej generacji typu „detection and response”, operuje na danych zbieranych ze stacji końcowych, sieci oraz środowisk chmurowych. Pozwala także zredukować liczbę nieistotnych ostrzeżeń, co umożliwia koncentrację na prawdziwych zagrożeniach.
20 min
Online self-learning – LevelUp MTH

Dowiedz się więcej o usłudze Cortex XDR Managed Threat Hunting, która pomaga klientom wykrywać hakerów wszędzie, gdziekolwiek próbowaliby się ukryć, dzięki połączeniu doświadczenia światowej klasy łowców zagrożeń i technologii Cortex XDR działającej na stacjach końcowych, w sieciach oraz w środowiskach chmurowych.
20 min
Online self-learning – LevelUp XSOAR

Cortex XSOAR pozwala na ujednolicenie orkiestracji i automatyzacji zabezpieczeń, zarządzania zgłoszeniami, współpracy w czasie rzeczywistym i zarządzania danymi o zagrożeniach, aby służyć zespołom ds. bezpieczeństwa w całym cyklu życia incydentów.
45 min
Tydzień 2 Online self-learning – Cortex PSE-Associate

Szkolenie koncentruje się wokół wyzwań dotyczących operacji bezpieczeństwa, z jakimi mierzą się użytkownicy. Ma ono umożliwić SEs zaangażowanie się w wartościową komunikację z klientem. Podczas treningu przedstawione zostanie podejście Cortex’a do wyzwań klientów związanych z operacjami bezpieczeństwa, a także zagadnienia technologiczne oraz „wartość dodana”, jaką wnoszą narzędzia Cortex XDR i Cortex XSOAR w funkcjonowanie środowisk użytkowników. Dzięki temu SEs zostaną odpowiednio przygotowani, by edukować klientów, w jaki sposób oba narzędzia mogą odpowiadać na ich potrzeby.
7 godzin
Tydzień 3 Wirtualne warsztaty – 7 kwietnia 10:00 (CET)

Jak uruchomić warsztaty Cortex XDR; Train the trainer
1 godzina
Tydzień 4 Wirtualne warsztaty – 22 kwietnia 10:00 (CET)

Cortex XDR wirtualne warsztaty
3 godziny
Tydzień 5 Wirtualne warsztaty – 11 maja 10:00 (CET)

Jak uruchomić warsztaty XSOAR; Train the trainer
1 godzina
Tydzień 6 Wirtualne warsztaty – 25 maja 10:00 (CET)

Cortex XSOAR wirtualne warsztaty
2,5 godziny
Tydzień 7 Wirtualne warsztaty – 24 maja 10:30 (CET)

Jak przeprowadzić POC z XDR [ENG]
1 godzina
Tydzień 8 Wirtualne warsztaty – 31 maja 10:30 (CET)

Jak przeprowadzić POC z XSOAR [ENG]
1 godzina

Dołącz do nas i dowiedz się w jaki sposób pakiet produktów Cortex pozwala organizacjom wykrywać, badać oraz automatyzować reakcje na zdarzenia bezpieczeństwa.